Вила "БОРОВИНКА",
местност "Цигов чарк"
    местоположение
GSM 0888 701 091     


Нощувка Цена за нощувка
1 250 лв.
2 200 лв.
3 и повече 160 лв.
  банка: ИНВЕСТБАНК АД
IBAN: BG 56 IORT 80311001744700,
BIC: IORTBGSF
"Натура 2000" ЕООД

HIT01TFSM